RODO weszło już w życie, a zacznie obowiązywać od 25 maja 2018

Tomasz Soczyński